Trả vốn đầu tư bằng tiền về công ty mẹ khi công ty con giải thể.

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Chúng tôi là một công ty có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức theo mô hình holdings.

Hiện tại Chúng tôi có đầu có đầu tư vào công ty con ở Việt Nam.

Hiện nay công con đó đang làm thủ tục giải thể và chuẩn bị chuyển trả vốn đầu từ về công ty mẹ, là công ty holding.

Số tiền trả vốn bằng tiền Việt Nam Đồng.

Vậy cho chúng tôi hỏi là số tiền trả vốn đó khi về công ty mẹ thì sẽ về tài khoản vốn (VNĐ) hay tài khoản vãng lại tại ngân hàng của công ty mẹ?

Cám ơn sự hỗ trợ của các luật sư.

Luật sư SBLAW trả lời: Về vấn đề doanh nghiệp hỏi, SBLAW trả lời như sau;

Trong trường hợp này, khoản tiền sau khi tiến hành giải thể công ty con chuyển về cho công ty Holding sẽ được chuyển vào tài khoản vãng lai của công ty Holding.

Khoản tiền này được gọi là khoản tiền thanh lý các tài sản còn lại khi tiến hành giải thể công ty con.

Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng Việt Nam đồng, theo quy định tại Khoản 1, Điều 7, Thông tư 06/2019/TT-NHNN của Ngân hàng nhà nước, thì khoản thu trên không thuộc danh mục các giao dịch thu được thực hiện trên tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng Việt Nam Đồng.

Vậy doanh nghiệp xem xét và tiến hành thực hiện đúng quy định của luật.

Mời các bạn xem thêm phần tư vấn của luật sư SBLAW

ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan