Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC) với dự án thuộc diện xin chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư.

Nội dung bài viết

Căn cứ theo Luật Đầu tư 2020; nghị định 31/20021/NĐ-CP và thông tư 03/2021/TT-BKHĐT quy định về mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam trong nước và xúc tiến đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành. quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư thì thủ Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC) với dự án thuộc diện xin chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư. sẽ bao gồm những đặc điểm sau đây:

Thẩm quyền thực hiện:
Cơ quan đăng ký đầu tư, bao gồm: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Đối tượng thực hiện:

Dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp IRC hoặc có nhu cầu cấp IRC.

Hồ sơ:

Hồ sơ thủ tục Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC) với dự án thuộc diện xin chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư. sẽ bao gồm

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án;
 • Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu với nhà đầu tư cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý với nhà đầu tư tổ chức;
 • Đề xuất dự án đầu tư hoặc Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi;
 • Tài liệu chứng minh năng lực tài chính: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính;
 • Trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
 • Giải trình về sử dụng công nghệ với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;
 • Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

Thời hạn giải quyết:

Thời hạn giải quyết vụ việc Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC) với dự án thuộc diện xin chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư cụ thể:

 • Thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư trong thời hạn 35 ngày nếu thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh hoặc thời gian dài hơn nếu thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ/ Quốc hội
 • Cơ quan đăng ký đầu tư cấp IRC cho nhà đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư

Kết quả thu được:

Việc thực hiện thủ tục hồ sơ thì nhà đầu tư sau khi thực hiện thủ tục Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC) với dự án thuộc diện xin chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư sẽ nhận được Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Thủ tục thực hiện:

Bước 1: Nhà đầu tư/ Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện thủ tục xin chấp thuận chủ trương đầu tư;

Bước 2: Quốc hội/ Thủ tướng Chính phủ/ UBND tỉnh gửi văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư tới Cơ quan đăng ký đầu tư;

Bước 3: Cơ quan đăng ký đầu tư cấp IRC cho nhà đầu tư.

Dịch vụ của SBLAW:

 1. Tư vấn và hỗ trợ chủ đầu tư trong việc chuẩn bị hồ sơ để thực hiện vụ việc
 2. Xây dựng và soạn thảo hồ sơ xin cấp phép
 3. Đại diện chủ đầu tư đi nộp hồ sơ tại cơ quan chức năng
 4. Hỗ trợ giải trình ai cơ quan chức năng về hồ sơ
 5. Tư vấn hướng dẫn doanh nghiêp chuẩn bị giấy tờ cần thiết
 6. Đại diện doanh nghiệp lấy kết quả
 7. Hỗ trợ doanh nghiệp các thủ tục cần thiết sau khi lấy được giấy phép
0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan