Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) - Luật số 13-2008-QH12

Nội dung bài viết

Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) đóng vai trò quan trọng trong hệ thống thuế của mỗi quốc gia, ảnh hưởng đến cả doanh nghiệp và người tiêu dùng. Như một cơ sở pháp lý quan trọng, nó điều chỉnh cách chúng ta hiểu và thực hiện việc tính toán và nộp thuế trong các giao dịch thương mại và dịch vụ. Dưới đây là văn bản Luật số 13-2008-QH12 - Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) được ban hành ngày 12-06-2008.

Luật Thuế GTGT và các Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thuế GTGT

  1. Luật Thuế GTGT 2008 (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2009).
  2. Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT (bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2014).
  3. Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về Thuế (bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2015).
  4. Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật quản lý thuế (bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/07/2016).
Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) - Luật số 13-2008-QH12
Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) - Luật số 13-2008-QH12

Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) 2008

Số ký hiệu13/2008/QH12
Ngày ban hành12/06/2008
Loại văn bảnLuật
Cơ quan ban hànhQuốc hội
Người kýNguyễn Phú Trọng

Chi tiết luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) - Luật số 13-2008-QH12

Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) - Luật số 13-2008-QH12

Link download: Luật thuế giá trị gia tăng ( GTGT)

5/5 (1 Review)

Bài viết liên quan