Xin chấp thuận chủ trương đầu tư - Dự án có vốn đầu tư nước ngoài tại địa điểm ảnh hưởng tới quốc phòng, an ninh

Nội dung bài viết

Căn cứ theo Luật Đầu tư 2020; Nghị định 52/2020/NĐ-CP về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn. và nghị định 31/20021/NĐ-CP và thông tư 03/2021/TT-BKHĐT quy định về mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam trong nước và xúc tiến đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành. quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư thì thủ tục Xin chấp thuận chủ trương đầu tư - Dự án có vốn đầu tư nước ngoài tại địa điểm ảnh hưởng tới quốc phòng, an ninh sẽ bao gồm những đặc điểm sau đây:

Thẩm quyền thực hiện

Cơ quan đăng ký đầu tư, bao gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Đối tượng thực hiện

 • Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển;
 • Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện tại khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh.

Hồ sơ

Hồ sơ thủ tục Xin chấp thuận chủ trương đầu tư - Dự án có vốn đầu tư nước ngoài tại địa điểm ảnh hưởng tới quốc phòng, an ninh sẽ bao gồm

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án;
 • Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu với nhà đầu tư cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý với nhà đầu tư tổ chức;
 • Đề xuất dự án đầu tư hoặc Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi;
 • Tài liệu chứng minh năng lực tài chính: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính;
 • Trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
 • Giải trình về sử dụng công nghệ với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;
 • Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;

Thời hạn giải quyết

Thời hạn giải quyết vụ việc Xin chấp thuận chủ trương đầu tư - Dự án có vốn đầu tư nước ngoài tại địa điểm ảnh hưởng tới quốc phòng, an ninh sẽ bao gồm 50 ngày làm việc cụ thể:

 • Cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ thẩm định ý kiến của cơ quan có liên quan trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
 • Cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định về nội dung thuộc thẩm quyền quản lý gửi cơ quan đăng ký đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ
 • UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận báo cáo thẩm định

Kết quả thu được

Việc thực hiện thủ tục hồ sơ hợp lệ thì nhà đầu tư sau khi thực hiện thủ tục Xin chấp thuận chủ trương đầu tư - Dự án có vốn đầu tư nước ngoài tại địa điểm ảnh hưởng tới quốc phòng, an ninh thì sẽ bao gồm:

 • Hồ sơ hợp lệ: Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư;
 • Hồ sơ không hợp lệ: Thông báo hoàn​ thiện hồ sơ/Từ chối chấp thuận chủ trương đầu tư.

Thủ tục thực hiện

Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký đầu tư;

Bước 2: Cơ quan đăng ký đầu tư kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ;

Bước 3: Cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của các cơ quan hữu quan;

Bước 4: Cơ quan được lấy ý kiến trả lời những nội dung thuộc thẩm quyền quản lý được phân công;

Bước 5: Sở Kế hoạch và Đầu tư đầu tư lập báo cáo thẩm định trình UBND tỉnh/ Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế chấp thuận chủ trương đầu tư mà không cần trình UBND tỉnh;

Bước 6: UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư;

Bước 7: Cơ quan đăng ký đầu tư trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.

Dịch vụ của SBLAW

Tư vấn và hỗ trợ chủ đầu tư trong việc chuẩn bị hồ sơ để thực hiện vụ việc

Xây dựng và soạn thảo hồ sơ xin cấp phép

Đại diện chủ đầu tư đi nộp hồ sơ tại cơ quan chức năng

Hỗ trợ giải trình ai cơ quan chức năng về hồ sơ

Tư vấn hướng dẫn doanh nghiêp chuẩn bị giấy tờ cần thiết

Đại diện doanh nghiệp lấy kết quả

Hỗ trợ doanh nghiệp các thủ tục cần thiết sau khi lấy được giấy phép

 

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan