Mở rộng dịch vụ kinh doanh của công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Nội dung bài viết

Câu hỏi:

Công ty chúng tôi, với 100% vốn đầu tư từ Hà Lan, đang hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi dự định mở rộng hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ việc làm và tính lương. Xin hỏi, liệu chúng tôi có thể mở rộng phạm vi hoạt động kinh doanh nêu trên không?

Trả lời:

Đối với hai ngành nghề mà Công ty bạn muốn bổ sung cần lưu ý và cân nhắc sau đây:
Thứ nhất về dịch vụ tính lương: đây là hoạt động nghiệp vụ mà hiện tại hệ thống ngành nghề của Việt Nam và các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên không có quy định. Tuy nhiên hoạt động này Công ty bạn có thể cân nhắc và xem xét về những các ngành nghề có tính chất tương tự như sau:
- Ngành nghề Kế toán tuy nhiên đây là ngành nghề kinh doanh có điều kiện phức tạp.
- Ngành nghề tư vấn quản lý hoặc dịch vụ xử lý dữ liệu: có cam kết tại Điều ước quốc tế và là ngành nghề kinh doanh không có điều kiện.

Mở rộng dịch vụ kinh doanh của công ty có vốn đầu tư nước ngoài
Mở rộng dịch vụ kinh doanh của công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

Thứ hai về dịch vụ việc làm: đây là ngành nghề không được cam kết trong điều ước quốc tế, tuy nhiên theo kinh nghiệm thực tiễn của SB Law, Cơ quan cấp phép đã có tiền lệ chấp thuận cho nhà đầu tư nước ngoài đăng ký ngành nghề này dựa trên việc đánh giá tính khả thi của việc kinh doanh thông qua một số yếu tố sau:
- Công ty mẹ là tổ chức cung cấp dịch vụ việc làm ở nước ngoài;
- Khả năng tài chính của Công ty khả thi để triển khai hoạt động dịch vụ việc làm; và
- Công ty sẵn sàng để đáp ứng các điều kiện để xin cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ việc làm theo quy định của pháp luật Việt Nam như:
(i) Địa điểm đặt trụ sở thuộc sở hữu của Công ty hoặc Công ty thuê ít nhất 03 năm;
(ii) Ký quỹ 300.000.000 đồng; và
(iii) Điều kiện về trình độ và kinh nghiệm làm việc của Người đại diện pháp luật.

Qua đó, việc mở rộng phạm vi hoạt động kinh doanh của công ty trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ việc làm và tính lương là khả thi. Tuy nhiên, điều quan trọng là công ty cần tuân thủ các quy định và điều kiện cụ thể theo pháp luật Việt Nam, đồng thời cần đáp ứng được các yếu tố như khả năng tài chính và điều kiện về trình độ, kinh nghiệm của người đại diện pháp luật. Để có thể mở rộng phạm vi kinh doanh dịch vụ như mong muốn, công ty bạn phải đáp ứng được một số điều kiện nhất định như trên. Chúng tôi hi vọng công ty sẽ đưa ra lựa chọn và quyết định phù hợp để đảm bảo việc mở rộng kinh doanh diễn ra một cách thuận lợi và hiệu quả nhất.

 Tham khảo thêm >>> Thành lập công ty có vốn đâu tư nước ngoài tại Việt Nam

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan