Muốn bổ sung ngành nghề tư vấn đầu tư cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, phải làm sao?

Nội dung bài viết

Câu hỏi:

Công ty tôi là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ. Hiện tại, công ty tôi có nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh, cụ thể là muốn đăng ký ngành nghề tư vấn đầu tư. Luật sư vui lòng tư vấn về điều kiện và cách thức đăng ký các ngành nghề này. Xin cảm ơn.

Muốn bổ sung ngành nghề tư vấn đầu tư cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, phải làm sao?

Luật sư tư vấn

Về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Thanh Hà giải đáp như sau:

Hoạt động tư vấn đầu tư được phân loại tại Cam kết WTO thuộc phân ngành Dịch vụ ngân hàng và các dịch vụ tài chính khác, dịch vụ chứng khoán, theo đó, các hoạt động này chỉ được Việt Nam cam kết mở cửa thị trường cho nhà đầu tư nước ngoài trong phạm vi hoạt động của các ngân hàng, tổ chức tài chính, doanh nghiệp chứng khoán. Do đó, việc đăng ký ngành nghề tư vấn đầu tư trên thực tế có thể sẽ gặp vướng mắc và cơ quan đăng ký đầu tư, cơ quan đăng ký kinh doanh có thể sẽ phải lấy ý kiến của các cơ quan chuyên môn như Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ tài chính, các cơ quan liên quan khác.

Trường hợp Công ty bạn có nhu cầu triển khai trên thực tế các hoạt động tư vấn như tư vấn cấu trúc kinh doanh, cơ cấu tổ chức quản lý nội bộ doanh nghiệp, giải pháp M&A, giải pháp huy động vốn.... (không bao gồm tư vấn pháp luật, tư vấn kế toán, kiểm toán), Công ty bạn có thể đăng ký hoạt động này theo ngành nghề tư vấn quản lý, được phân mã CPC là 865 và mã VSIC là 7020. Ngành nghề tư vấn quản lý đã được Việt Nam cam kết mở cửa hoàn toàn thị trường cho nhà đầu tư nước ngoài tại Cam kết WTO. Đồng thời, pháp luật Việt Nam cũng không ghi nhận điều kiện tiếp cận thị trường đối với ngành nghề này. Do đó, Công ty bạn có thể đăng ký hoạt động kinh doanh này theo trình tự:

  • Bước 1: Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của Công ty bạn để ghi nhận nội dung thay đổi về mục tiêu dự án tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;
  • Bước 2: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên.

Hi vọng thông tin trên hữu ích với quý độc giả.

5/5 (1 Review)

Bài viết liên quan