Thanh toán chuyển nhượng phần vốn góp

Nội dung bài viết

Câu hỏi:

Tôi là người Mỹ, hiện đang sinh sống và làm việc ở Việt Nam bằng Thẻ tạm trú có thời hạn 02 năm. Tôi đang dự định mua lại phần vốn góp của Ông X (cũng là người Mỹ) trong Công ty A (Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài). Tôi muốn hỏi khi thanh toán nhận chuyển nhượng phần vốn góp cho ông X tôi có cần phải thực hiện qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp của Công ty hay không?

Trả lời:

Về vấn đề này của ông SB Law xin được trả lời như sau:

Khoản 1, Điều 10, Thông tư 06/2019/TT-NHNN quy định:

“1. Việc thanh toán giá trị chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp tại doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư này được thực hiện như sau:

  1. a) Giữa các nhà đầu tư là người không cư trú hoặc giữa các nhà đầu tư là người cư trú không thực hiện thông qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp;
  2. b) Giữa nhà đầu tư là người không cư trú và nhà đầu tư là người cư trú phải thực hiện thông qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp.”

Điểm h, Khoản 2, Điều 4, Pháp lệnh ngoại hối 2005 được sửa đổi bới Pháp lệnh ngoại hối 2013 quy định:

“2. Người cư trú là tổ chức, cá nhân thuộc các đối tượng sau đây:

  1. h) Người nước ngoài được phép cư trú tại Việt Nam với thời hạn từ 12 tháng trở lên…”

Như vậy, theo quy định do ông cư trú tại Việt Nam theo Thẻ tạm trú có thời hạn 2 năm nên được xem là Người cư trú. Do ông không cung cấp thông tin cư trú của Ông X nên sẽ có 2 trường hợp sau:

  1. Ông X được phép cư trú tại Việt Nam tại Việt Nam với thời hạn từ 12 tháng trở lên: không thực hiện thông qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp.
  2. Ông X không được phép cư trú tại Việt Nam hoặc được phép cư trú với thời hạn dưới 12 tháng: thực hiện thông qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp.

Như vậy, ông có thể lấy thêm thông tin của ông X để từ đó xác định chính xác việc thanh toán chuyển nhượng phần vốn góp có phải thực hiện thông qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp hay không.

Tham khảo thêm >> Tư vấn đầu tư ra nước ngoài

5/5 (1 Review)

Bài viết liên quan