Bổ sung ngành nghề dịch vụ đóng gói các mặt hàng lương thực, thực phẩm.

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Chúng tôi là công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài đến từ Hong Kong, Chúng tôi đang muốn nghiên cứu bổ sung thêm ngành nghề sau:

8292Dịch vụ đóng gói

Chi tiết: Dịch vụ đóng gói các mặt hàng lương thực, thực phẩm

Nhờ SBLAW kiểm tra giúp xem việc đăng ký có đơn giản không?

Và có thể chỉ đăng ký trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được không?

Tức là không cần thiết điều chỉnh mục tiêu dự án.

Luật sư SBLAW trả lời: Về vấn đề này, SBLAW trả lời như sau:

Ngành nghề dịch vụ đóng gói các mặt hàng lương thực, thực phẩm. là ngành nghề không nằm trong cam kết WTO, nhưng theo Hiệp định AFAS ngành nghề này phải đầu tư theo hình thức liên doanh, nước ngoài sở hữu 70% vốn và Việt Nam sở hữu 30% vốn.

Doanh nghiệp của bạn là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, vì vậy chưa đủ điều kiện đăng ký ngành nghề này vào giấy chứng nhận đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Xem thêm:

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan