Xin chủ trương đầu tư - thủ tướng - dự án kinh doanh cá cược, đặt cược, casino

Nội dung bài viết

Căn cứ theo Luật Đầu tư 2020; nghị định 31/20021/NĐ-CP và thông tư 03/2021/TT-BKHĐT quy định về mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam trong nước và xúc tiến đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành. quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư thì thủ Xin chủ trương đầu tư - thủ tướng - dự án kinh doanh cá cược, đặt cược, casino sẽ bao gồm những đặc điểm sau đây:

Thẩm quyền thực hiện
Thủ tướng Chính phủ.

Đối tượng thực hiện

Dự án đầu tư có kinh doanh đặt cược, ca-si-nô (casino), trừ kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

Hồ sơ

Hồ sơ thủ tục Xin chủ trương đầu tư - thủ tướng - dự án kinh doanh cá cược, đặt cược, casino sẽ bao gồm

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án;
 • Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu với nhà đầu tư cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý với nhà đầu tư tổ chức;
 • Đề xuất dự án đầu tư hoặc Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi;
 • Tài liệu chứng minh năng lực tài chính: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính;
 • Trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
 • Giải trình về sử dụng công nghệ với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;
 • Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;

Thời hạn giải quyết

Thời hạn giải quyết vụ việc Xin chủ trương đầu tư - thủ tướng - dự án kinh doanh cá cược, đặt cược, casino sẽ bao gồm 65 ngày làm việc cụ thể:

 • Cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ thẩm định ý kiến của cơ quan có liên quan trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
 • Cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định về nội dung thuộc thẩm quyền quản lý gửi cơ quan đăng ký đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ
 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định hồ sơ và lập báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ trong thời hạn 40 ngày kể từ ngày nhận hò sơ
 • UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận báo cáo thẩm định

Kết quả thu được

Việc thực hiện thủ tục hồ sơ hợp lệ thì nhà đầu tư sau khi thực hiện thủ tục Xin chủ trương đầu tư - thủ tướng - dự án kinh doanh cá cược, đặt cược, casino thì sẽ bao gồm:

 • Hồ sơ hợp lệ: Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư;
 • Hồ sơ không hợp lệ: Thông báo hoàn​ thiện hồ sơ/Từ chối chấp thuận chủ trương đầu tư.

Thủ tục thực hiện

Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Bước 2: Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ;

Bước 3 Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của các cơ quan hữu quan;

Bước 4: Cơ quan được lấy ý kiến trả lời những nội dung thuộc thẩm quyền quản lý được phân công;

Bước 5: Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định hồ sơ và lập báo cáo thẩm định trình Thủ tướng;

Bước 6: Thủ tướng chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư;

Bước 7: Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả kết quả cho cá nhân, tổ chức;

Dịch vụ của SBLAW

Tư vấn và hỗ trợ chủ đầu tư trong việc chuẩn bị hồ sơ để thực hiện vụ việc

Xây dựng và soạn thảo hồ sơ xin cấp phép

Đại diện chủ đầu tư đi nộp hồ sơ tại cơ quan chức năng

Hỗ trợ giải trình ai cơ quan chức năng về hồ sơ

Tư vấn hướng dẫn doanh nghiêp chuẩn bị giấy tờ cần thiết

Đại diện doanh nghiệp lấy kết quả

Hỗ trợ doanh nghiệp các thủ tục cần thiết sau khi lấy được giấy phép

 

 

 

 

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan