Luật sư SBLAW tham gia hội đồng “Thẩm định chương trình đào tạo bậc đại học ngành Luật Kinh Tế ”.

Nhận lời mời của Hội đồng trường Đại học Đại Nam, ngày 27/08/2022, luật sư, thạc sĩ Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch công ty Luật SBLAW đã tham gia hội đồng thẩm định chương trình đào tạo bậc đại học ngành Luật Kinh Tế Tên chương trình đào tạo (Tiếng Việt): LUẬT KINH TẾ Tên […]

Luật sư SBLAW làm diễn giả trong tọa đàm “Mục tiêu phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp – Niềm tin và Trách nhiệm”

Khoảng trống đột ngột và đang tiếp tục kéo dài trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp, cùng với “nút thắt” cơ chế còn để ngỏ… Báo cáo mới nhất của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) cho thấy, thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) vừa nối dài thêm một tháng […]