SBLAW là công ty luật về sở hữu trí tuệ hàng đầu Việt Nam năm 2023

Nội dung bài viết

Theo công bố mới nhất của Legal 500, SBLAW được xếp hạng là một trong những công ty luật về sở hữu trí tuệ hàng đầu tại Việt Nam. 

Sau đây là nội dung xếp hạng của Legal 500:

SB LAW advises domestic and international clients on a range of trademark, patent, industrial design and copyright matters, including licensing and franchising, technology transfer agreements, enforcement and litigation, as well as anti-counterfeiting proceedings. Nguyen Thanh Ha is a key name.

Testimonials

‘SB Law’s experience in specific areas, together with reasonable prices, make the firm competitive when compared with others. The team is nice, responsive and provide a good consulting service.’

Key clients

EB Services Company

Tin Nghia Corporation

Early Start JSC

Electronics Communications Technology

Investment Development Joint Stock Company

Elsa Company

Bumhan Industries

VCC Vietnam Co.

Couple Group

Saigon Binh Tay Beer Group Joint Stock Company

Jones & Co

Mekong Capital Advisors

Work highlights

  • Represented Early Start in proceedings with trademark registrations in Indonesia and Thailand.
  • Advised Muddy Waters, LLC in registering their 05 trademarks in Vietnam.
  • Advised Thien Sinh Joint Stock Company on trademark registration in Laos.

Chúng tôi lược dịch như sau:

SBLAW tư vấn cho các khách hàng trong và ngoài nước về vấn đề nhãn hiệu, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và bản quyền, bao gồm việc giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận về cấp quyền sử dụng, nhượng quyền thương mại và thỏa thuận chuyển giao công nghệ và tiến hành các thủ tục chống hàng giả  Luật sư Nguyễn Thanh Hà là một luật sư được đề cử.

Chứng thực: 

Kinh nghiệm của SBLAW trong các lĩnh vực chuyên ngành cùng với giá dịch vụ hợp lý, tạo ra tính cạnh tranh cho công ty khi so sánh với các hãng khác. Đội ngũ làm việc rất tốt, nhanh nhạy và cung cấp dịch vụ tư vấn tốt.

Các khách hàng tiêu biểu:

EB Services Company

Tin Nghia Corporation

Early Start JSC

Electronics Communications Technology

Investment Development Joint Stock Company

Elsa Company

Bumhan Industries

VCC Vietnam Co.

Couple Group

Saigon Binh Tay Beer Group Joint Stock Company

Jones & Co

Mekong Capital Advisors

Các vụ việc tiêu biểu

Đại diện cho Early Start trong các thủ tục đăng ký nhãn hiệu ở Indonesia và Thái Lan.
Tư vấn cho Muddy Waters, LLC trong việc đăng ký 05 nhãn hiệu của họ tại Việt Nam.
Tư vấn cho Công ty Cổ phần Thiên Sinh đăng ký nhãn hiệu tại Lào.

Quý khách hàng có thể xem nội dung tại đây:

https://www.legal500.com/c/vietnam/intellectual-property-local-firms/

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan