Ký kết hợp đồng nguyên tắc về cung cấp dịch vụ luật sư riêng cho doanh nhân.

Nội dung bài viết

Ngày 25 tháng 11 năm 2022, tại trụ sở SBLAW Hà Nội, đại diện công ty luật SBLAW là luật sư Nguyễn Thanh Hà – chủ tịch công ty và doanh nhân Nguyễn Thanh Hải đã ký hợp đồng nguyên tắc về cung cấp dịch vụ luật sư riêng cho doanh nhân.

Ông Nguyễn Thanh Hải được biết đến là một doanh nhân thành công, ông từng giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa Ốc, một doanh nghiệp đã lên sàn chứng khoán Việt Nam.

Trong khuôn khổ hợp đồng cung cấp dịch vụ luật sư riêng, SBLAW sẽ cung cấp các dịch vụ sau:

Doanh nhân Nguyễn Thanh Hải

SB Law đồng ý cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật theo yêu cầu của Khách hàng tùy từng thời điểm với các nội dung như sau:

  • Tư vấn các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh của Khách hàng;
  • Chuẩn bị các Biên bản/ Nghị quyết liên quan đến cuộc họp của các Giám đốc, các thông báo, chấp thuận, và các văn bản ủy quyền cho Khách hàng;
  • Chuẩn bị các Nghị quyết của Giám đốc và các tài liệu liên quan đến thay đổi các giám đốc, thư ký và trụ sở đăng ký;
  • Rà soát và/hoặc dự thảo và hoàn thiện các công văn trao đổi giữa Khách hàng với đối tác, khách hàng và cơ quan chức năng;
  • Rà soát và/hoặc dự thảo Hợp đồng dịch vụ, Hợp đồng lao động, Hợp đồng thuê, Thư cảnh báo… được ký kết giữa Khách hàng và các Bên liên quan khác;
  • Tư vấn pháp lý về pháp luật kinh doanh theo yêu cầu nào của Khách hàng.
  • Tham gia giải quyết các tranh chấp tại tòa án và trọng tài.

Với mô hình hợp tác này, SBLAW luôn mong muốn đồng hành cùng doanh nghiệp và doanh nhân, đảm bảo an toàn về mặt pháp lý cho các doanh nhân trong quá trình kinh doanh.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan