SB Law tư vấn cho nhà đầu tư quốc tịch Thụy Điển triển khai dự án đầu tư trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại Việt Nam

Nội dung bài viết

SB Law đã tư vấn cho Pythagoras Systems AB, một nhà đầu tư quốc tịch Thụy Điển thực hiện dự án đầu tư vào Việt Nam. Cụ thể, Nhà đầu tư thành lập Công ty TNHH Pythagoras Việt Nam tại Hà Nội với mục tiêu hoạt động cung cấp các dịch vụ về lập trình, thực hiện phần mềm và nghiên cứu và phát triển đối với khoa học kỹ thuật. Tổng vốn đầu tư đã đăng ký khoảng 20.000 USD. Dự án đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội chấp thuận và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 22/07/2022.

SB Law đã hỗ trợ Nhà đầu tư:

  • Soạn thảo các hồ sơ đăng ký đầu tư cần thiết theo quy định của pháp luật.
  • Đại diện cho Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
  • Cập nhật thông tin về tiến trình giải quyết hồ sơ đến Nhà đầu tư;
  • Nhận kết quả từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền và bàn giao cho Nhà đầu tư;

Luật sư thành viên Trần Trung Kiên, Luật sư cộng sự Trương Thị Dung và chuyên viên tư vấn Phạm Xuân Trường đã tư vấn cho nhà đầu tư thực hiện dự án này.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan