Luật sư SBLAW tham gia hội đồng “Thẩm định chương trình đào tạo bậc đại học ngành Luật Kinh Tế ”.

Nội dung bài viết

Nhận lời mời của Hội đồng trường Đại học Đại Nam, ngày 27/08/2022, luật sư, thạc sĩ Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch công ty Luật SBLAW đã tham gia hội đồng thẩm định chương trình đào tạo bậc đại học ngành Luật Kinh Tế

Tên chương trình đào tạo (Tiếng Việt): LUẬT KINH TẾ

Tên chương trình đào tạo (Tiếng Anh): LAW OF ECONOMICS

Mã ngành đào tạo: 7380107

Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC

Thời gian đào tạo: 4 NĂM

Số tín chỉ yêu cầu: 140 TÍN CHỈ

Hình thức đào tạo: CHÍNH QUY

Tên văn bằng cấp (Tiếng Việt): CỬ NHÂN LUẬT KINH TẾ

Tên văn bằng cấp (Tiếng Anh): BACHELOR OF ECONOMIC LAW

Ngôn ngữ sử dụng: TIẾNG VIỆT

Đơn vị cấp bằng: TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM

Tên khoa thực hiện chương trình đào tạo: KHOA LUẬT

Chương trình đào tạo đối sánh: Chương trình cử nhân Luật kinh tế, Trường Đại học Thương Mại Hà Nội; Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và New South Wales University, Australia

Ngày phát hành/chỉnh sửa bản mô tả: 8/2022

Hệ thống hỗ trợ học tập, sinh hoạt: Lớp – Cố vấn học tập – Khoa – Nhà trường

Đối tượng áp dụng/điều chỉnh: Chương trình đào tạo rà soát áp dụng cho sinh viên trình độ đại học, ngành Luật kinh tế từ khóa 16 trở đi (tuyển sinh năm học 2022-2023).

Với tư cách là một đơn vị sử dụng lao động là các sinh viên khối luật của các trường đại học, luật sư Nguyễn Thanh Hà đã đưa ra những góp ý nhằm hoàn thiện khung chương trình đào tạo.

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan