Hoạt động xúc tiến và tư vấn đầu tư của SBLAW

Nội dung bài viết

SBLAW với mạng lưới quan hệ quốc tế rộng, đang nỗ lực từng ngày mang các nhà đầu tư quốc tế tới Việt Nam để M&A các dự án năng lượng, hà tầng và bất động sản.
SBLAW không chỉ cung cấp các dịch vụ pháp lý thông thường như làm Due Diligence cho dự án, hợp đồng, đàm phán hợp đồng mà còn giới thiệu nhiều dự án đầu tư mà các nhà đầu tư quốc tế quan tâm.
Nếu các nhà đầu tư có dự án tốt, hãy liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể hỗ trợ, kết nối và thu xếp các nguồn vốn với các quỹ đầu tư tới từ Úc, Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản, Châu Âu và Hoa Kỳ.
                                            SBLAW làm việc với đối tác tới từ Úc trong các hoạt động xúc tiến đầu tư
0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan