Báo cáo nghiên cứu cơ chế giám sát nhằm đảm bảo tuân thủ liêm chính tư pháp – kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Nội dung bài viết

Sáng 23/11/2022, Ban Nội chính Trung ương phối hợp với Liên minh Châu Âu (EU) và Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) tổ chức Hội thảo “Cơ chế giám sát nhằm đảm bảo tuân thủ liêm chính tư pháp – kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam”. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Ông Giorgio Aliberti, Đại sứ, Trưởng phái Đoàn EU tại Việt Nam và Bà Ramla Khalidi, Trưởng đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam đồng chủ trì Hội thảo.
Tham dự Hội thảo có gần 70 đại biểu đại diện: Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Đối ngoại Trung ương, Văn phòng Quốc hội, Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; các chuyên gia, nhà khoa học, nhà hoạt động thực tiễn và đại diện lãnh đạo, chuyên viên các vụ, đơn vị thuộc Ban Nội chính Trung ương.

Hội thảo đã tập trung lắng nghe phần trình bày kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả gồm: 

Ông Nguyễn Công Hồng, Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Ông Trần Trung Kiên, Luật sư, Giám đốc khối tư vấn doanh nghiệp, Công ty Luật TNHH SB Law

Bà Francesca Margherita Del Mese, Luật sư về hình sự quốc tế và quyền con người

Báo cáo nghiên cứu về cơ chế giám sát nhằm đảm bảo tuân thủ liêm chính tư pháp – kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam của nhóm nghiên cứu cho thấy, liêm chính tư pháp đòi hỏi khách quan và cơ bản của mọi quốc gia về một nền tư pháp trong sạch, là yếu tố quan trọng quyết định đến tính nghiêm minh, độc lập, công bằng và chất lượng, hiệu quả của một nền tư pháp; liêm chính tư pháp là một phạm trù đạo đức, nhưng là đạo đức bắt buộc của người thẩm phán, là giá trị hình thành nên nhân cách, là phẩm chất cốt lõi của người Thẩm phán; không có thẩm phán liêm chính thì cũng không có một nền tư pháp liêm chính; xây dựng một nền tư pháp liêm chính với đội ngũ cán bộ tư pháp liêm khiết, trung thực, dám dấn thân cho việc duy trì, bảo vệ lẽ phải và công lý “phục vụ Nhân dân, phụng sự Tổ quốc” là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta từ trước đến nay và đã được thể hiện rõ trong các văn kiện của Đảng… đồng thời, nhóm nghiên cứu đưa ra một số khuyến nghị, như: Làm tốt công tác quy hoạc, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị; thực hiện công tác luân chuyển, điều động cán bộ tư pháp; có cơ chế thu hút, tuyển chọn những người có tâm huyết, đủ đức, đủ tài vào làm việc ở các cơ quan tư pháp; chú trọng rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, trong sạch, bản lĩnh cho đội ngũ cán bộ cơ quan tư pháp thực sự “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”; thực hiện nghiêm chế độ công khai thông tin và bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của Nhân dân; phát triển đồng bộ hệ thống bổ trợ tư pháp, đặc biệt là luật sư, công chức, giám định tư pháp; tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật nói chung và pháp luật trong lĩnh vực tư pháp nói riêng…

Tại Hội thảo, các ý kiến tham luận đã tập trung phân tích kinh nghiệm thực hiện cơ chế giám sát nhằm bảo đảm tuân thủ liêm chính tư pháp của một số nước như Australia, Singapore, Đan Mạch; thực trạng pháp luật và thực tiễn thực thi cơ chế giám sát nhằm bảo đảm tuân thủ liêm chính tư pháp đối với các chức danh tư pháp tại Việt Nam. Qua các ý kiến trao đổi cho thấy: Các quốc gia đều đòi hỏi đội ngũ cán bộ tư pháp cần có sự liêm chính, chính trực; tính chuyên cần; sự tuân thủ pháp luật; bảo đảm tính độc lập, khách quan, vô tư, công bằng; không lợi dụng vị trí công tác của mình vào mục đích cá nhân; cần tránh những cám dỗ, rủi ro, xung đột lợi ích, thậm chí vi phạm pháp luật,... Chính vì vậy, cần có những cơ chế giám sát cả bên trong và bên ngoài của các thiết chế nhà nước, xã hội và người dân đối với hoạt động tư pháp nhằm đảm bảo tuân thủ liêm chính tư pháp...
Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương đánh giá cao chất lượng báo cáo, tham luận được trình bày tại Hội thảo. Các ý kiến phát biểu sâu sắc, phong phú và bổ ích. Ban Tổ chức Hội thảo tiếp thu, tổng hợp đầy đủ để làm cơ sở cho quá trình xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về cơ chế giám sát nhằm đảm bảo tuân thủ liêm chính tư pháp tại Việt Nam thời gian tới.
Sau đây là nội dung báo cáo:
0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan