Luật sư Nguyễn Thanh Hà từ SBLAW tham gia vụ án hình sự tại tòa án tỉnh Lạng Sơn

Nội dung bài viết

Ngày 27 và 28 tháng 09 năm 2022, luật sư Nguyễn Thanh Hàluật sư Đỗ Xuân Thu từ SBLAW đã tham gia phiên tòa hình sự tại tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

Luật sư Thanh Hà và Xuân Thu đã bảo vệ bị cáo trong vụ án Làm lộ bí mật nhà nước, tại phiên tòa, các luật sư đã tích cực tham gia xét hỏi, tranh luận và trình bày bảo vệ luận cứ cho thân chủ.

Phần luận cứ được hội đồng xét xử chấp nhận một phẩn và đưa ra bản án có lợi cho thân chủ.

Luật sư Nguyễn Thanh Hà tham gia phiên tòa tại tòa án tỉnh Lạng Sơn

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan