Luật sư SBLAW tham gia bảo vệ quyền lợi của khách hàng trong một phiên tòa hành chính.

Nội dung bài viết

Các luật sư và chuyên viên pháp lý của SBLAW đã đại diện cho khách hàng tham gia vào một vụ kiện hành chính nhằm bảo vệ quyền lợi của người bị thu hồi đất.

Vụ kiện diễn ra tại tòa án nhân dân Hà Nội và hội đồng xét xử đã lắng nghe những lập luận, tranh luận và luận cứ bảo vệ của luật sư.

SBLAW luôn bảo vệ quyền lợi của khách hàng một cách tận tâm và chuyên nghiệp nhất. Sau đây là một số hình ảnh của phiên xử.

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan