Luật sư SBLAW tham gia hội đồng thẩm định Nghị định sửa đổi về phát hành trái phiếu riêng lẻ

Nội dung bài viết

Nhận lời mời của Bộ tư pháp, luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch SBLAW đã tham gia hội đồng thẩm định nghị định sửa đổi một số điều của Nghị định 65 về phát hành trái phiếu riêng lẻ.

Tham gia hội đồng thẩm định Nghị định sửa đổi về phát hành trái phiếu riêng lẻ

Ngày 10 tháng 01 năm 2023, tại trụ sở Bộ tư pháp đã diễn ra hội nghị về đóng góp ý về sửa đổi Nghị định 65 về phát hành trái phiếu riêng lẻ.

Luật sư Nguyễn Thanh Hà, với tư cách là thành viên hội đồng thẩm định đã tham gia góp ý về các vấn đề như điều kiện phát hành trái phiếu, các thủ tục giãn tiến độ thanh toán trái phiếu đến hạn và các vấn đề liên quan khác.

SBLAW với tư cách là một công ty luật về kinh doanh, tích cực tham gia vào quá trình đóng góp ý kiến xây dựng pháp luật.

Sau đây là hình ảnh của luật sư Thanh Hà tại hội thảo.

Luật sư SBLAW tham gia hội đồng thẩm định Nghị định sửa đổi về phát hành trái phiếu riêng lẻ
Luật sư SBLAW tham gia hội đồng thẩm định Nghị định sửa đổi về phát hành trái phiếu riêng lẻ
5/5 (1 Review)

Bài viết liên quan