Luật sư SBLAW tham gia bảo vệ quyền lợi của khách hàng tại Trọng tài

Nội dung bài viết

Trong thời gian vừa qua, SBLAW đại diện cho nhiều khách hàng nước ngoài trong đó có một doanh nghiệp từ Tây Ban Nha tham gia vào một vụ kiện giải quyết tranh chấp về hợp đồng mua bán găng tay y tế tại Trọng tài quốc tế Việt Nam - VIAC.

SBLAW cử luật sư Nguyễn Thanh Hà làm luật sư đại diện cho khách hàng và chuyên viên pháp lý Nguyễn Xuân Trường với tư cách là đại diện theo ủy quyền.

Phiên họp đã diễn ra một buổi sáng và hội đồng trọng tài sau khi nghe lập luận của các bên đã ra phán quyến tuyên thắng kiến cho công ty Tây Ban Nha.

Bên cạnh mảng tư vấn đầu tư, SBLAW luôn đại diện cho khách hàng theo đuổi các vụ kiện và tham gia giải quyết tranh chấp tại tòa án và trọng tài.

Sau đây là một số hình ảnh của phiên họp:

 

5/5 (1 Review)

Bài viết liên quan