TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG.

Nội dung bài viết

Luật sư Đỗ Xuân Thu, người có nhiều năm kinh nghiệm về tư vấn và giải quyết tranh chấp về tài chính ngân hàng có phần đào tạo cho các luật sư và chuyên viên pháp lý tại SBLAW với chủ đề: TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG.
Trong phần đào tạo của mình, luật sư Thu đã trình bày về quy trình khởi kiện một vụ kiện tranh chấp hợp đồng tín dụng tại tòa án và một số lưu ý cho các luật sư về quy trình tố tụng, kỹ năng làm việc với các bên tham gia tố tụng trong đó có thẩm phán, luật sư của nguyên đơn và bị đơn và các thư ký tòa án.
Luật sư Thu cũng trình bày về quá trình thi hành Nghị Quyết 42 của Quốc hội về xử lý nợ xấu của hệ thống ngân hàng thương mại và việc gia hạn thi hành Nghị quyết 42.

Phần trao đổi của luật sư Thu tập trung vào quy trình khởi kiện vụ tranh chấp tại tòa án và xử lý tại cơ quan thi hành án.
Hàng tuần, các luật sư của SBLAW đều có phần trao đổi về chuyên môn và nghiệp vụ để nâng cao chất lượng tư vấn.

Hàng tuần, các luật sư của SBLAW đều có phần trao đổi về chuyên môn và nghiệp vụ để nâng cao chất lượng tư vấn.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan