Hội thảo cơ chế giám sát nhằm đảm bảo tuân thủ liêm chính tư pháp – kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Nội dung bài viết

Ông Trần Trung Kiên, Luật sư, Giám đốc khối tư vấn doanh nghiệp, Công ty Luật TNHH SB Law đã có bài tham luận tại Hội thảo “Hội thảo cơ chế giám sát nhằm đảm bảo tuân thủ liêm chính tư pháp – kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam” do Ban Nội chính Trung ương chủ trì, phối hợp với Chương trình phát triển của Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP) tổ chức. Dưới đây là một số hình ảnh tại Hội thảo:

Toàn cảnh Hội thảo
Toàn cảnh Hội thảo
Chủ trì Hội thảo
Chủ trì Hội thảo
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội thảo
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội thảo
Ông Giorgio Aliberti, Đại sứ phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam phát biểu tại Hội thảo
Ông Giorgio Aliberti, Đại sứ phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam phát biểu tại Hội thảo
Bà Ramla Khailidi, Trưởng đại diện thường trú Chương trình Liên hợp quốc tại Việt Nam phát biểu tại Hội thảo
Bà Ramla Khailidi, Trưởng đại diện thường trú Chương trình Liên hợp quốc tại Việt Nam phát biểu tại Hội thảo

Đại biểu dự Hội thảo

Ông Trần Trung Kiên, Luật sư, Giám đốc khối tư vấn doanh nghiệp, Công ty Luật TNHH SB Law trình bày dự thảo báo cáo tại Hội thảo
Ông Trần Trung Kiên, Luật sư, Giám đốc khối tư vấn doanh nghiệp, Công ty Luật TNHH SB Law, thành viên nhóm nghiên cứu trình bày dự thảo báo cáo tại Hội thảo
Ông Nguyễn Công Hồng, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội phát biểu tại Hội thảo
Đồng chí Nguyễn Công Hồng, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, thành viên nhóm nghiên cứu phát biểu tại Hội thảo

Đại biểu dự Hội thảo phát biểu tham luận

Đồng chí Nguyễn Chí Công, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý Khoa học, Tòa án nhân dân tối cao
Đồng chí Nguyễn Chí Công, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý Khoa học, Tòa án nhân dân tối cao
GS, TS. Nguyễn Minh Đoan, Giảng viên Cao cấp trưởng Đại học Luật Hà Nội
GS, TS. Nguyễn Minh Đoan, Giảng viên Cao cấp Trường Đại học Luật Hà Nội
PGS, TS. Vũ Thị Hồng Vân, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Kiểm sát Hà Nội
PGS, TS. Vũ Thị Hồng Vân, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội
TS. Phạm Thị Trang, Trưởng Khoa Pháp luật quốc tế, Trưởng Đại học Kiểm sát Hà Nội
TS. Phạm Thị Trang, Trưởng Khoa Pháp luật quốc tế, Trưởng Đại học Kiểm sát Hà Nội
Bà Audrey-Anne Rochellemagne, Tùy viên về Quản trị và Pháp quyền, Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam
Bà Audrey-Anne Rochellemagne, Tùy viên về Quản trị và Pháp quyền, Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam

Nguồn:https://noichinh.vn/thu-vien-anh/202211/hoi-thao-co-che-giam-sat-nham-dam-bao-tuan-thu-liem-chinh-tu-phap-kinh-nghiem-quoc-te-va-bai-hoc-cho-viet-nam-311881/

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan