Bảo hộ bản quyền đối với hoạt động sáng tạo tại Việt Nam

Nội dung bài viết

Sáng 8/11, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam phối hợp Vietnam Design Group và SBLAW đã tổ chức Hội thảo khoa học Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động thiết kế sáng tạo ở Việt Nam. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Tuần lễ thiết kế Việt Nam 2022.

Hội thảo với sự tham gia của lãnh đạo cục bản quyền, lãnh đạo câu lạc bộ doanh nhân sáng tạo và nhóm nghiên cứu của đại học khoa học xã hội và nhân văn, đã tập trung thảo luận, trao đổi các nội dung:

Khuôn khổ pháp lý hiện hành về sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực thiết kế sáng tạo; thực tiễn bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trong lĩnh vực thiết kế sáng tạo; vai trò của bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong phát triển các ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo ở Việt Nam; giải pháp thúc đẩy bảo vệ và thực thi có hiệu quả quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực văn hoá và sáng tạo ở Việt Nam...

Luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch SBLAW đã cùng lãnh đạo Viện văn hoá nghệ thuật quốc gia Việt Nam chủ trì hội thảo Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động thiết kế sáng tạo ở Việt Nam.

Có 4 diễn giả là lãnh đạo Cục bản quyền, lãnh đạo Hiệp hội công nghệ sáng tạo, nhóm nghiên cứu về thực thi quyền SHTT của trường KHXHNV, các bài tham luận rất chất lượng, tập trung đi sâu vào vấn đề như làm sao hài hoà lợi ích của việc bảo hộ và khả năng tiếp cận của công chúng, các biện pháp pháp lý và kỹ thuật bảo vệ bản quyền trên môi trường số, xây dựng các cơ chế giải quyết tranh chấp SHTT nhanh chóng bên cạnh toà án.

Những đóng góp về lý luận, kinh nghiệm và thực tiễn sẽ góp phần nâng cao nhận thức và củng cố việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động thiết kế sáng tạo ở Việt Nam, tạo môi trường thuận lợi cho những người làm sáng tạo tại Việt Nam phát triển.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan