Luật sư Nguyễn Thanh Hà là trọng tài viên trong vụ kiện giải quyết tại Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam

Nội dung bài viết

Trong một vụ kiện tranh chấp quốc tế về mua bán hàng hóa giữa đối tác Singapore và doanh nghiệp Việt Nam được đưa ra giải quyết bởi Trung tâm trọng tài Quốc tế Việt Nam - VIAC, luật sư Nguyễn Thanh Hà từ SBLAW đã được bị đơn là doanh nghiệp Singapore lựa chọn là trọng tài viên.

Ngoài việc tham gia giải quyết tranh chấp với tư cách là người bảo vệ quyền lợi cho nguyên đơn và bị đơn trong các vụ án tại tòa án và trọng tài, các luật sư của SBLAW còn tham gia với tư cách là trọng tài viên tại các trung tâm trọng tài.

Hồi đồng trọng tài gồm 3 thành viên và đã mở phiên họp, đưa ra phán quyết trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở phiên họp. Sau đây là hình ảnh của phiên họp.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan