Chi nhánh hoạt động thì cần đóng những loại thuế gì?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Công ty tôi là công ty TNHH 1 thành viên 100% vốn nước ngoài, hiện chúng tôi muốn thành lập một chi nhánh để phục vụ mục đích kinh doanh. Vậy cho tôi hỏi: Công ty tôi phải đóng những loại thuế nào khi thành lập chi nhánh này?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Chi nhánh phải đóng những loại thuế sau:

Thứ nhất, Thuế môn bài: 1 triệu đồng /năm theo quy định tại nghị định 139/2016/NĐCP về lệ phí môn bài

Thứ hai, Thuế GTGT: Nếu trong quá trình hoạt động, chi nhánh này có phát sinh việc bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ thì chi nhánh này phải đóng thuế GTGT trên phần hàng hóa hoặc dịch vụ mình đã bán được sau khi đã trừ đi thuế đầu vào. Thuế suất thuế GTGT sẽ là 0%, 5% hoặc 10% tùy vào hàng hóa, dịch vụ mà nó cung ứng.

Thứ ba, Thuế TNDN: Khi chi nhánh đi vào hoạt động và có phát sinh doanh thu, sau khi trừ đi tất cả những chi phí hợp lý để duy trì hoạt động kinh doanh, chi nhánh này phải đóng thuế TNDN theo điểm b khoản 2 điều 2 VNHN 14/2014 về thuế TNDN với mức thuế suất 20%.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan