Tư vấn pháp luật về nhượng quyền thương mại tại Việt Nam

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Chúng tôi là doanh nghiệp, đang nghiên cứu về mô hình nhượng quyền thương mại tại Việt Nam, đề nghị SBLAW cung cấp về phạm vi dịch vụ tư vấn nhượng quyền:

Trả lời: Thay mặt SB Law, trân trọng cảm ơn Quý Khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi về vấn đề nhượng quyền thương mại.

Với 15 năm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn pháp luật, SB Law đã hỗ trợ nhiều Khách hàng trong và ngoài nước về việc tiến hành hoạt động franchise với các gói dịch vụ hỗ trợ đa dạng và toàn diện.

Đối với hoạt động nhượng quyền thương mại (franchise), hiện tại SB Law đang hỗ trợ Khách hàng thực hiện các công việc sau đây:

Đối với Khách hàng là đơn vị nhượng quyền lần đầu tiên làm quen và xây dựng hệ thống nhượng quyền thương mại, dịch vụ của SB Law  bao gồm:

  • Tư vấn chung về các vấn đề pháp lý liên quan đến việc vận hành mô hình kinh doanh theo hình thức nhượng quyền thương mại;
  • Thẩm định tính hợp lý và sẵn sàng của chiến lược và nguồn lực trong việc triển khai Nhượng quyền thương mại.
  • Trên cơ sở kết quả thẩm định, phân tích tính hợp lý và sẵn sang của chiến lược và nguồn lực triển khai hoạt động nhượng quyền thương mại của Quý Khách hàng, SB Law sẽ tư vấn, kiến nghị hoàn tiện mô hình kinh doanh và vận hành Nhượng quyền thương mại phù hợp với mục tiêu chiến lược của Quý Khách hàng.
  • Xây dựng và hoàn thiện dự thảo mẫu Hợp đồng nhượng quyền thương mại;
  • Xây dựng và hoàn thiện văn bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại;
  • Xây dựng Bộ quy tắc ứng xử, các quy chế, điều lệ thực hiện công việc, bản mô tả công việc phù hợp với kế hoạch, chiến lược triển khai mô hình nhượng quyền thương mại dự kiến của Khách hàng (nếu có yêu cầu).

Đối với Khách hàng là thương nhân nước ngoài tiến hành nhượng quyền thương mại tại Việt Nam, dịch vụ của SB Law  bao gồm:

  • Tư vấn các quy định của pháp luật Việt Nam về việc kinh doanh theo hình thức nhượng quyền thương mại;
  • Hỗ trợ soạn thảo, nộp hồ sơ và theo dõi tiến trình đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại tại Việt Nam với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  •  Xây dựng và hoàn thiện văn bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam trên cơ sở bảo đảm lơi ích tối ưu của Khách hàng;
  • Hỗ trợ đàm phán Hợp đồng nhượng quyền thương mại với các Bên nhận nhượng quyền thương mại tại Việt Nam.

Tùy thuộc vào tình hình thực tế và yêu cầu cụ thể của từng Khách hàng, SB Law có thể điều chỉnh phạm vi cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật để hỗ trợ tốt nhất cho Quý Khách hàng trong lĩnh vực nhượng quyền thương mại.

Dưới đây là một số thương vụ điển hình mà SB Law đã hỗ trợ cho Khách hàng trong lĩnh vực nhượng quyền thương mại:

+ Tư vấn và hỗ trợ Cafe Bene, Starbuck Cafe, Kindermusic International, Gold Union International ... tiến hành nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam.

+ Tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, dịch vụ làm đẹp tiến hành xây dựng, triển khai mô hình kinh doanh theo hình thức nhượng quyền thương mại tại Việt Nam.

Xem thêm:

Tư vấn thủ tục đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan