Nghĩa vụ của bên nhận quyền trong hoạt động nhượng quyền thương mại

Nội dung bài viết

Câu hỏi:

Tôi đang muốn kinh doanh cửa hàng đồ ăn thông qua việc nhận nhượng quyền thương mại. Tuy nhiên khi thỏa thuận về việc nhận quyền, bên nhương quyền yêu cầu tôi phải nhập các nguyên vật liệu cũng như dây chuyền sản xuất từ các nguồn mà họ chỉ định. Cho tôi hỏi:

  • Việc bên nhượng quyền yêu cầu tôi như vậy có hợp pháp không?
  • Và tôi có thể nhập nguyên vật liệu để kinh doanh từ nguồn mà không phải họ chỉ định hay không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Liên quan đến thắc mắc của bạn, tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Luật Thương mại năm 2005 quy định về hoạt động nhượng quyền trong thương mại tại Mục 8 chương VI, cụ thể như sau:

Nhượng quyền thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện sau đây:

– Việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được tiến hành theo cách thức tổ chức kinh doanh do bên nhượng quyền quy định và được gắn với nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của bên nhượng quyền;

– Bên nhượng quyền có quyền kiểm soát và trợ giúp cho bên nhận quyền trong việc điều hành công việc kinh doanh.

– Bên nhượng quyền có quyền Tổ chức quảng cáo cho hệ thống nhượng quyền thương mại; kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất hoạt động của bên nhận quyền nhằm bảo đảm sự thống nhất của hệ thống nhượng quyền thương mại và sự ổn định về chất lượng hàng hoá, dịch vụ.

– Bên nhận quyền có nghĩa vụ:

+ Trả tiền nhượng quyền và các khoản thanh toán khác theo hợp đồng nhượng quyền thương mại;

+ Đầu tư đủ cơ sở vật chất, nguồn tài chính và nhân lực để tiếp nhận các quyền và bí quyết kinh doanh mà bên nhượng quyền chuyển giao;

+ Chấp nhận sự kiểm soát, giám sát và hướng dẫn của bên nhượng quyền; tuân thủ các yêu cầu về thiết kế, sắp xếp địa điểm bán hàng, cung ứng dịch vụ của thương nhân nhượng quyền;

+ Giữ bí mật về bí quyết kinh doanh đã được nhượng quyền, kể cả sau khi hợp đồng nhượng quyền thương mại kết thúc hoặc chấm dứt;

+ Ngừng sử dụng nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh và các quyền sở hữu trí tuệ khác (nếu có) hoặc hệ thống của bên nhượng quyền khi kết thúc hoặc chấm dứt hợp đồng nhượng quyền thương mại;

+ Điều hành hoạt động phù hợp với hệ thống nhượng quyền thương mại;

+ Không được nhượng quyền lại trong trường hợp không có sự chấp thuận của bên nhượng quyền.

Như vậy, việc bên nhượng quyền yêu cầu bạn sử dụng nguyên vật liệu từ nguồn mà họ chỉ định là hợp pháp và đây cũng là nghĩa vụ mà bên bạn phải thực hiện khi nhận quyền thương mại. Pháp luật quy định điều này nhằm đảm bảo sự thống nhất trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của chuỗi nhượng quyền cũng như đảm bảo được thương hiệu mà bên nhượng quyền đã gây dựng nên.

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan

    Quyền thương mại

    “Quyền thương mại” bao gồm một, một số hoặc toàn bộ các quyền sau: Quyền được Bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu Bên

    Xem chi tiết