Share on facebook
Share on email
Share on google
Share on linkedin

Tư vấn về nhượng quyền thương mại tại Việt Nam

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Bên công ty mình muốn thực hiện nhượng quyền thương mại tại Việt Nam, cụ thể là nhượng quyền nhãn hiệu.

Quý Công ty có thể tư vấn giúp mình về thủ tục đăng ký nhượng quyền thương mại tại Việt Nam được không? Nếu Quý Công ty có thực hiện dịch vụ này, vui lòng báo phí dịch vụ giúp mình luôn.

Luật sư trả lời:

Dựa trên thông tin mà Quý Khách hàng cung cấp, chúng tôi hiểu rằng Quý Khách hàng đang có nhu cầu tư vấn về việc nhượng quyền thương mại tại Việt Nam. Chúng tôi xin gửi Quý Khách hàng bản đề xuất dịch vụ tư vấn pháp luật để Quý Khách hàng cân nhắc và xem xét.

1.Ý kiến tư vấn

1.1. Về hoạt động nhượng quyền thương mại

a. Điều kiện được phép hoạt động nhượng quyền thương mại

Theo quy định tại Điều 5.1, Nghị định số 35/2006/NĐ-CP của Chính phủ thì bên nhượng quyền thương mại chỉ có thể thực hiện hoạt động nhượng quyền thương mại khi hệ thống kinh doanh dự định dùng để nhượng quyền đã được hoạt động ít nhất 01 năm.

b. Trình tự, thủ tục phải thực hiện

Theo quy định tai Điều 17a.1.a của Nghị định số 35/2006/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 120/2011/NĐ-CP thì việc đăng ký nhượng quyền thương mại chỉ áp dụng trong trường hợp nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam.

Do đó, sau khi đáp ứng được điều kiện về hoạt động nhượng quyền thương mại, trong trường hợp hoạt động nhượng quyền thương mại của Quý Khách hàng được thực hiện trong phạm vi Việt Nam thì sẽ không cần phải thực hiện thủ tục đăng ký nhượng quyền thương mại tại Bộ Công Thương mà thay vào đó sẽ phải báo cáo hoạt động nhượng quyền thương mại tại Sở Công Thương nơi đặt trụ sở chính (Điều 17a.2 của Nghị định số 35/2006/NĐ-CP đã dẫn).

1.2. Về thủ tục chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu.

Theo quy định của pháp luật, việc chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu không bắt buộc phải đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tuy nhiên, để việc sử dụng của bên nhận quyền có hiệu lực với bên thứ 3, hợp đồng chuyển giao này cần phải được đăng ký tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam. Xin Quý Khách hàng lưu ý rằng hiệu lực đối với bên thứ 3 của việc chuyển giao này đặc biệt có ý nghĩa trong việc chứng minh việc sử dụng nhãn hiệu, tránh các rủi ro có thể gặp phải trong trường hợp nhãn hiệu không được sử dụng bởi chính chủ sở hữu.

2.Công việc thực hiện và chi phí dự tính

Liên quan đến hoạt động nhượng quyền thương mại, chúng tôi có thể hỗ trợ Quý Công ty trong việc thực hiện những công việc sau:

  • Soạn thảo và tư vấn hợp đồng nhượng quyền thương mại mẫu sử dụng cho các trường hợp nhượng quyền sau này;
  • Tư vấn, hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ, tài liệu thực hiện báo cáo hoạt động nhượng quyền thương mại cho mỗi năm tại Sở Công thương;
  • Soạn thảo hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu và thực hiện đăng ký tại Cục sở hữu trí tuệ

Chi phí cho mỗi công việc nêu trên cụ thể như sau:

STT Công việc Phí (VNĐ)
1 Soạn thảo hợp đồng nhượng quyền thương mại 60.000.000
2 Tư vấn chuẩn bị hồ sơ, tài liệu thực hiện báo cáo hoạt động nhượng quyền thương mại cho mỗi năm hoạt động 15.000.000
3 Soạn thảo hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu và đăng ký chuyển giao cho 01 nhãn hiệu 8.000.000

Mời Quý vị xem thêm phần tư vấn của luật sư SBLAW trên truyền hình về vấn đề này:

 

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan