Tư vấn trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Công ty tôi đang hợp tác với 1 Công ty của Nhật Bản để chuyển giao công nghệ từ Nhật Bản vào Việt Nam. Chúng tôi muốn hợp tác với một công ty luật để tư vấn các thủ tục như Hợp đồng chuyển giao, đăng ký bản quyền sở hữu tại Việt Nam. Xin báo giá giúp tôi.

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn Quý Khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Liên quan đến yêu cầu của Quý Khách hàng, chúng tôi xin gửi Quý Khách hàng bản đề xuất dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi để Quý Khách hàng xem xét:

1. CÔNG VIỆC THỰC HIỆN

Tư vấn chuyển giao công nghệ từ Nhật Bản về Việt Nam, cụ thể bao gồm các đầu việc sau:

Công việc

Nội dung

Thời gian dự kiến
Tư vấn chuyển giao công nghệ1.Lập bản Yêu cầu cung cấp thông tin về công nghệ cần chuyển giao để Quý công ty gửi cho đối tác Nhật Bản và tiến hành phân tích thông tin nhận được. Sau đó, tư vấn cho Quý công ty về hướng thực hiện chuyển giao công nghệ. Thông tin cần đối tác cung cấp chủ yếu sẽ tập trung vào khía cạnh pháp lý của giải pháp mà đối tác Nhật Bản sẽ cung cấp.Thời gian:

-Lập bảng câu hỏi và các vấn đề đưa ra: 2 ngày làm việc

-Nghiên cứu, phân tích hồ sơ khi nhận được phản hồi từ đối tác Nhật Bản: 5-7 ngày

2. Soạn thảo hợp đồng chuyển giao công nghệ.

Đây được xem là phần việc quan trọng nhất sau khi đã nhận được bản cung cấp thông tin từ phía Nhật Bản. Dựa trên thông tin sẽ xác định hướng đi của hợp đồng là hợp đồng chuyển giao công nghệ độc quyền hay không độc quyền

Thời gian thực hiện: 7- 10 ngày
3. Đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ.

Việc đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ là không bắt buộc, tuy nhiên Cơ quan nhà nước sẽ vẫn cấp Giấy đăng ký nếu có yêu cầu. Giá của Giấy đăng ký có ý nghĩa trong các hoạt động liên quan đến việc miễn giảm thuế, nếu thuộc lĩnh vực được khuyến khích

Thời gian thực hiện: 15- 10 ngày làm việc

2. CHI PHÍ

-Phí thực hiện công việc (1) như nêu trên: 25.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai mươi lăm triệu đồng)

- Phí thực hiện công việc (2) như nêu trên: 85.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Tám mươi lăm triệu đồng)

- Phí thực hiện công việc (3) như nêu trên: 10.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười triệu đồng)

Lưu ý: Các khoản phí nêu trên chưa bao gồm 10% VAT và các phụ phí khác, bao gồm phí dịch tài liệu (từ tiếng Anh sang tiếng Việt: 100.000 đồng/100 từ), phí chính thức nộp tại cơ quan nhà nước ghi nhận hợp đồng chuyển giao công nghệ, nếu được yêu cầu.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan