Hợp đồng nhượng quyền thương mại có phải công chứng không?

Nội dung bài viết

Câu hỏi:

Cho mình hỏi Hợp đồng nhượng quyền thương mại có cần phải có xác nhận của cơ quan công chứng không? Trường hợp không ký tại cơ quan công chứng thì hợp đồng đó có hiệu lực không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Liên quan đến thắc mắc của bạn, tôi xin tư vấn như sau:

Theo quy định tại Điều 285 Luật Thương mại 2005 về Hợp đồng nhượng quyền thương mại thì Hợp đồng nhượng quyền thương mại phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương.

Ngoài ra, Điều 14 Nghị định 35/2006/NĐ-CP quy định về thời điểm có hiệu lực của hợp đồng nhượng quyền thương mại:

1. Hợp đồng nhượng quyền thương mại có hiệu lực từ thời điểm giao kết trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

2. Nếu trong hợp đồng nhượng quyền thương mại có phần nội dung về chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu trí tuệ thì phần đó có hiệu lực theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ”.

Theo các căn cứ nêu trên thì Hợp đồng nhượng quyền thương mại phải được lập thành văn bản hoặc các hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương và sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm giao kết nếu như các bên không có thỏa thuận khác.

Như vậy, pháp luật không quy định bắt buộc hợp đồng nhượng quyền thương mại phải được cơ quan có thẩm quyền công chứng, chứng thực nên việc hợp đồng nhượng quyền thương mại không được kí kết tại cơ quan công chứng không làm ảnh hưởng đến điều kiện có hiệu lực của hợp đồng.

3/5 (1 Review)

Bài viết liên quan