Bãi bỏ một điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nhượng quyền thương mại

Nội dung bài viết

Bãi bỏ quy định Thương nhân được phép nhận quyền thương mại khi có đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp với đối tượng của quyền thương mại.

Theo quy định tại Nghị định số 35/2006/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động nhận quyền thương mại thì “Thương nhân được phép nhận quyền thương mại khi có đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp với đối tượng của quyền thương mại”.

Theo Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 1 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, quy định về điều kiện trên đã được bãi bỏ.

Ngoài bãi bỏ điều kiện kinh doanh trên trong hoạt động nhượng quyền thương mại, Nghị định số 08/2018/NĐ-CP đã bãi bỏ nhiều điều kiện kinh doanh thuộc các lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, thuốc lá, điện lực, thương mại điện tử , hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, thực phẩm.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan