Câu hỏi:

Mình đang sở hữu một thương hiệu gà rán ở Việt Nam; hiện tại, mình muốn mở rộng hoạt động kinh doanh bằng cách nhượng quyền thương mại cho các thương nhân khác. Vậy mình cần đáp ứng những điều kiện gì để được kinh doanh hoạt động nhượng quyền thương mại?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Liên quan đến thắc mắc của bạn, tôi xin tư vấn như sau:

Nghị định số 35/2006/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại, quy định các điều kiện hoạt động nhương quyền thương mại như sau:

1.Đối với Bên nhượng quyền (Điều 5):

Thương nhân được phép cấp quyền thương mại khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

–  Hệ thống kinh doanh dự định dùng để nhượng quyền đã được hoạt động ít nhất 01 năm.

Trường hợp thương nhân Việt Nam là Bên nhận quyền sơ cấp từ Bên nhượng quyền nước ngoài, thương nhân Việt Nam đó phải kinh doanh theo phương thức nhượng quyền thương mại ít nhất 01 năm ở Việt Nam trước khi tiến hành cấp lại quyền thương mại.

–  Đã đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại với cơ quan có thẩm quyền

–  Hàng hoá, dịch vụ kinh doanh thuộc đối tượng của quyền thương mại không vi phạm quy định tại Điều 7 của Nghị định này.

2. Đối với Bên nhận quyền (Điều 6): Thương nhân được phép nhận quyền thương mại khi có đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp với đối tượng của quyền thương mại.

3Đối với hàng hoá, dịch vụ được phép kinh doanh nhượng quyền thương mại (Điều 7):

–  Hàng hoá, dịch vụ được phép kinh doanh nhượng quyền thương mại là hàng hoá, dịch vụ không thuộc Danh mục hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh.

–  Trường hợp hàng hoá, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh, Danh mục hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được kinh doanh sau khi được cơ quan quản lý ngành cấp Giấy phép kinh doanh, giấy tờ có giá trị tương đương hoặc có đủ điều kiện kinh doanh.

Như vậy, để thực hiện việc nhương quyền thương mại cho thương nhân khác, bạn phải đáp ứng các điều kiện như: thệ thống kinh doanh dùng để nhượng quyền đã hoạt động từ 01 năm trở lên; có đăng ky kinh doanh hoạt động nhượng quyền thương mại; hàng hóa dùng để kinh doanh nhượng quyền thương mại phải là hàng hóa được phép kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn