Đăng ký nhượng quyền thương mại mô hình dịch vụ nhà hàng phục vụ thức uống

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi là Đoàn ở Pleiku, Gia Lai. Tôi đang muốn nhượng quyền thương mại mô hình dịch vụ nhà hàng phục vụ thức uống – Trà sữa. Tôi đã hoạt động mô hình này từ tháng 4/2018. Vậy công ty có thể tư vấn giúp tôi về việc đăng ký nhượng quyền này và soạn thảo hợp đồng hợp tác kinh doanh với các đối tác khác không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

1. Về điều kiện được phép hoạt động nhượng quyền thương mại

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 35/2006/NĐ-CP của Chính phủ thì bên nhượng quyền thương mại chỉ có thể thực hiện hoạt động nhượng quyền thương mại khi hệ thống kinh doanh dự định dùng để nhượng quyền đã được hoạt động ít nhất 01 năm.

Như vậy, đối chiếu với mô hình hoạt động của Quý khách hàng thì mô hình đủ điều kiện thực hiện nhượng quyền theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Về trình tự, thủ tục phải thực hiện

Theo quy định tai Điều 17a.1 của Nghị định số 35/2006/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 120/2011/NĐ-CP thì việc đăng ký nhượng quyền thương mại chỉ áp dụng trong trường hợp nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam.

Do đó, sau khi đáp ứng được điều kiện về hoạt động nhượng quyền thương mại, trong trường hợp hoạt động nhượng quyền thương mại của Quý công ty được thực hiện trong phạm vi Việt Nam hoặc từ Việt Nam ra nước ngoài thì sẽ không cần phải thực hiện thủ tục đăng ký nhượng quyền thương mại tại Bộ Công Thương mà thay vào đó sẽ phải báo cáo hoạt động nhượng quyền thương mại tại Sở Công Thương nơi đặt trụ sở chính (Điều 17a.2 của Nghị định số 35/2006/NĐ-CP đã dẫn).

Chúng tôi lưu ý rằng trong trường hợp nhượng quyền thương mại từ Việt Nam ra nước ngoài, pháp luật nước sở tại cần phải được tuân thủ.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan