Yêu cầu đối với hoạt động nhượng quyền thương mại nước ngoài vào Việt Nam

Nội dung bài viết

Có 3 yêu cầu đối với hoạt động này mà các chủ thể cần đáp ứng.

1.Hệ thống kinh doanh dự định dùng để nhượng quyền đã được hoạt động ít nhất 01 năm

2.Đã đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại với cơ quan có thẩm quyền theo quy định

3.Hàng hóa dịch vụ kinh doanh thuộc đối tượng của quyền thương mại không vi phạm quy định tại Điều 7 của Nghị định 35/2006/NĐ-CP, cụ thể như sau:

3.1.Hàng hoá, dịch vụ được phép kinh doanh nhượng quyền thương mại là hàng hoá, dịch vụ không thuộc Danh mục hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh.

3.2.Trường hợp hàng hoá, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh, Danh mục hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được kinh doanh sau khi được cơ quan quản lý ngành cấp Giấy phép kinh doanh, giấy tờ có giá trị tương đương hoặc có đủ điều kiện kinh doanh.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan