Hỗ trợ hoạt động và liên kết của các tổ chức cung cấp dịch vụ cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Th124

Hỗ trợ hoạt động và liên kết của các tổ chức cung cấp dịch vụ cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

SBLAW và Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ cao thuộc Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc...

Xem thêm

Chat Zalo: 0904340664