LĨNH VỰC HÀNH NGHỀ CỦA LUẬT SƯ

Nội dung bài viết

lĩnh vực hành nghề của luật sư
lĩnh vực hành nghề của luật sư

Luật sư: SBLAW cung cấp dịch vụ luật sư nội bộ và dịch vụ pháp chế cho doanh nghiệp, luật sư riêng theo yêu cầu của khách hàng trong từng vụ việc cụ thể.

Tư vấn đầu tư: SBLAW tư vấn dự án đầu tư trong và ngoài nước, thành lập Công ty FDI, văn phòng đại diện, tư vấn mua bán và sáp nhập, nhượng quyền thương mại.·

Sở hữu trí tuệ: Chúng tôi cung cấp dịch vụ sở hữu trí tuệ:

+ Tra cứu về sở hữu trí tuệ

+ Đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ

+ Quản lý và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ·

Giải quyết tranh chấp: SBLAW cung cấp dịch vụ giải quyết các tranh chấp kinh doanh thương mại thông qua Tòa án và Trọng tài và hoà giải.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan