StartUp Academy: Sở hữu trí tuệ

Nội dung bài viết

Ngày 15 tháng 8 năm 2017, tại We create Vietnam, luật sư Phạm Duy Khương, giám đốc SHTT SBLAW sẽ có phần thuyết trình cho các nữ doanh nhân khởi nghiệp với chủ đề sở hữu trí tuệ.

Sau đây là nội dung bài thuyết trình:

Bạn có một ý tưởng kinh doanh tuyệt vời, nhưng trước khi thông báo ý tưởng đó với bạn bè, gia đình, bạn cần phải cân nhắc việc bảo vệ các tài sản trí tuệ của bạn.

Các luật sư và cố vấn sẽ giúp bạn hiểu các bước để bảo vệ ý tưởng lớn của bạn. Bạn quản lý tài sản trí tuệ của bạn thông qua bản quyền, patents như thế nào?

Doanh nghiệp của bạn có những tài sản trí tuệ nào? Có những phương án bảo vệ như thế nào và chi phí là bao nhiêu?

Làm thế nào đăng ký bản quyền nhanh chóng, ít tốn chi phí và đảm bảo những sự bảo vệ cần thiết? Bạn có thể tự làm những gì và bạn cần luật sư làm những gì?

Làm thế nào đê lựa chọn và xây dựng mối quan hệ với luật sư phù hợp với bạn?

NGÀY: Thứ Ba, 15/8
THỜI GIAN: 17:30 – 20:30
ĐỊA ĐIỂM: WECREATE | VIETNAM, 27 Vũ Ngọc Phan, Hà Nội

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan