Khảo sát đánh giá tình hình thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại VINASME

Nội dung bài viết

Sáng ngày 28/9/2017 Đoàn công tác của Bộ Tư pháp phối hợp với “ Dự án Quản trị nhà nước nhằm tăng cường toàn diện năm 2017 ( Dự án GIG) đã có buổi làm việc tại Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME) về khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại VINSME để khảo sát tình hình thực hiện pháp luật về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.
Được sự ủy nhiệm của lãnh đạo Hiệp hội DNNVV Việt Nam, tiếp đoàn có ông Lê Anh Văn - Giám đốc Trung tâm hỗ trợ pháp luật và phát triển nguồn nhân lực thuộc Hiệp hội và các cán bộ Văn phòng Hiệp hội, cán bộ Trung tâm.

Báo cáo về kết quả thực hiện một số hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của Hiệp hội trong thời gian qua, cho thấy, sau khi có Nghị định 66/2008/NĐ – CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và Quyết định năm 585/QĐ – TTg về phê duyệt chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp 2010 – 2015 tiếp tục thực hiện đến 2020. Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam với vai trò là thành viên Ban Chỉ đạo chương trình liên ngành đã triển khai một số hoạt động và đạt được những kết quả rất đáng khích lệ, cụ thể theo nội dung của Nghị định 66/2008/NĐ – CP, Hiệp hội đã triển khai các hoạt động như: Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp; tọa đàm, trao đổi về pháp luật kinh doanh; đối thoại kiến nghị hoàn thiện pháp luật kinh doanh; giới thiệu và thiết lập mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp tại một số địa bàn có điều kiện KT- XH khó khăn…

Tuy nhiên, thời gian qua, công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp cũng gặp một số khó khăn như nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp thì nhiều và đa dạng vệ nội dung nhưng nguồn lực của nhà nước lại có hạn không thể bao trùm hết được, hoạt động thiết lập mạng lưới chưa có những giải pháp duy trì thường xuyên, chưa có cơ chế để huy động luật sư, luật gia tham gia tích cực vào MLTVPL, cơ chế để cho mạng lưới TVPL hoạt động và vận hành thường xuyên cần phải có sự điều chỉnh. Hiệp hội cũng kiến nghị các giải pháp để thực hiện Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 và đề nghị sửa đổi Nghị định 66/2008/NĐ – CP cho phù hợp với Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và bối cảnh tình hình mới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Ông Trần Minh Sơn, Tổ phó Thường trực Tổ thư ký Chương trình 858 – Bộ Tư pháp và các thành viên trong đoàn đã tiếp thu và ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và công tác góp ý xây dựng pháp luật kinh doanh cho doanh nghiêp của Hiệp hội trong thời gian qua, đồng thời mong muốn trong thời gian tới đây Hiệp hội tích cực góp ý sâu rộng, cụ thể vào các giải pháp để hướng dẫn thi hành Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các hoạt động tiếp theo của chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong đó có nội dung trọng tâm là phát triển và duy trì Mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp. Đoàn cũng đã đặt các câu hỏi để khảo sát nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Nguồn: http://vinasme.vn/Khao-sat-danh-gia-tinh-hinh-thuc-hien-cong-tac-ho-tro-phap-ly--cho-doanh-nghiep-tai-VINASME-1201-5212.html

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan