HỢP TÁC QUỐC TẾ CỦA LUẬT SƯ

Nội dung bài viết

SBLAW luôn tăng cường hoạt động hợp tác quốc tế. Hiện nay, chúng tôi có quan hệ với các luật sư và các công ty luật ở gần 100 quốc gia trên thế giới.

Hoạt động hợp tác này nhằm cung cấp các dịch vụ tư vấn tốt hơn cho Khách hàng nước ngoài khi họ đầu tư vào Việt Nam và khi doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài.

SBLAW còn là thành viên chính thức của tổ chức xã hội và nghề nghiệp trong nước và nước ngoài bao gồm IPBA, LawAsia, INTA, APAA, AIPPI.

Hàng năm, SBLAW tích cực tham gia vào công tác xúc tiến đầu tư thông qua hoạt động tổ chức hội thảo, tham gia các hội nghị quốc tế về nghề luật.

Các hoạt động này nhằm mở rộng hoạt động hợp tác quốc tế của luật sư SBLAW và giúp chúng tôi mở rộng mạng lưới đối tác và khách hàng.

 

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan