SB LAW tư vấn luật cho FPT Software

Nội dung bài viết

Từ năm 2014, SB Law vinh dự là nhà cung cấp dịch vụ pháp lý cho FPT Software (FSoft) - một doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu phần mềm thuộc tập đoàn FPT.

Trong quá trình phát triển của mình, FSoft đã đạt được những thành tựu to lớn, là doanh nghiệp tiên phong trong việc thiết kế và sản xuất phần mềm xuất khẩu ra thế giới, là niềm tự hào của ngành công nghệ thông tin Việt Nam.

Trong chiến lược chiếm lĩnh thị trường công nghệ thông tin ra thế giới, FSoft mong muốn được một công ty luật với các luật sư kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực luật.

Trải qua quá trình tuyển chọn khắt khe, Fsoft đã chính thức lựa chọn SB Law là đối tác pháp lý, tư vấn cho công ty những vấn đề pháp lý liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh.

Cùng với việc cung cấp dịch vụ pháp lý cho IBM, HTC, một lần nữa, SB Law khẳng định là nhà cung cấp dịch vụ pháp lý uy tín cho các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp mới, công nghệ thông tin và truyền thông.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan