Luật sư SBLAW tư vấn thành công cho dự án đầu tư Hoa Kỳ tại Việt Nam

Nội dung bài viết

Trong tháng 9 năm 2016, Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội đã đồng ý cấp Giáy chựng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho Công ty TNHH CosmosLab Việt Nam.

Đây là một dự án đầu tư tới từ Hoa Kỳ và do doanh nghiệp Hoa Kỳ nắm giữ 100% vốn. Dự án tập trung vào lĩnh vực kinh doanh là nhập khẩu và phân phối các sản phẩm mỹ phẩm tại Việt Nam.

Trong những năm gấn đây, SBLAW đã và đang hỗ trợ nhiều dự án của các công ty nước ngoài trong đó có Hoa Kỳ vào Việt Nam kinh doanh.

Sau khi dự án được cấp phép, SBLAW tiếp tục đồng hành cùng công ty trong các hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan