Để Startup tồn tại, Founder phải dám “chia không đều”

Nội dung bài viết

Theo anh Trần Trung Kiên - Giám đốc khối doanh nghiệp và đầu tư tại SBLAW - rất nhiều vấn đề quan trọng trong giai đoạn đầu của một startup nên được quyết định bởi một cá nhân với lượng sở hữu cổ phần đủ lớn.

Buổi huấn luyện được "làm nóng" khi anh Trần Trung Kiên, Giám đốc khối doanh nghiệp và đầu tư tại SBLAW cho biết câu đầu tiên hầu hết nhà đầu tư sẽ hỏi các Founder: "mô hình kinh doanh của bạn tại Việt Nam sẽ vướngphải những trở ngại pháp lý nào?". Gãi vào đúng chỗ ngứa, pháp lý quả là “gót chân Achiles” của nhiều Tech-Founder vốn chỉ giỏi về phát triển sản phẩm, đặc biệt là tại một đất nước có hệ thống pháp lý nhiễu nhương như Việt Nam. Tuy nhiên, đây lại là yếu tố quan trọng giúp các quỹ có thể hình dung sơ bộ trước khi đưa ra đường hướng hợp tác hay đầu tư vào Startup, trả lời câu hỏi: “Liệu ý tưởng của Founder có khả thi tại Việt Nam hay không?”

Đọc chi tiết tại: https://spiderum.com/bai-dang/De-Startup-ton-tai-Founder-phai-dam-chia-khong-deu-7mv

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan