Luật sư Nguyễn Thanh Hà tham gia nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học tại Học Viên tư pháp

Nội dung bài viết

Ngày 20 tháng 12 năm 2017, luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch SBLAW đã tham gia nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học tại Học Viên tư pháp với chủ đề: ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ TRỌNG TÀI TẠI HỌC VIỆN TƯ PHÁP – CƠ SỞ LÝ LUẬN, THỰC TIỄN VÀ GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI.

Đây là một đề tài nghiên cứu khoa học của Thạc sỹ Nguyễn Thu Hồng và tập thể các cán bộ, giảng viên học viện tư pháp.

Với tư cách là phản biện một, luật sư Nguyễn Thanh Hà đã đóng góp những ý kiến về khía cạnh thực tiến với đề tài trong đó luật sư Hà nhấn mạnh các biện pháp sau:

  • Cần thực hiện huy động đóng góp về tài chính và giảng viên từ chính các trung tâm trọng tài vì đây là một nguồn lực rất quan trọng.
  • Cần tập trung vào xây dựng các học liệu là các tình huống thực tế bằng cách bổ sung các án lệ của các trung tâm trọng tài.

Với những đóng góp này, các tác giả đều bày tỏ ý kiến là ghi nhận và sẽ bổ sung những nội dung này vào đề tài để đảm bảo đề án có khả năng thực thi trong thực tế.

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan