Nhận lời mời của khoa sở hữu trí tuệ Đại học ngoại thương Hồ Chí Minh, luật sư Nguyễn Tiến Hoà, giám đốc SBLAW Hồ Chí Minh đã có buổi giảng về các tình huống thực tế về sở hữu trí tuệ.

Đây là một số hình ảnh của bài giảng:

1 2 3 6

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn