Photo: Luật sư Nguyễn Tiến Hoà giảng dạy tại đại học ngoại thương

Nội dung bài viết

Nhận lời mời của khoa sở hữu trí tuệ Đại học ngoại thương Hồ Chí Minh, luật sư Nguyễn Tiến Hoà, giám đốc SBLAW Hồ Chí Minh đã có buổi giảng về các tình huống thực tế về sở hữu trí tuệ.

Đây là một số hình ảnh của bài giảng:

1 2 3 6

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan