Người nước ngoài không có kinh nghiệm cũng như bằng cấp về du lịch có thể làm chủ doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế được không?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Mình ở Hà Nội. Cho mình hỏi: Nếu muốn mở công ty lữ hành quốc tế thì người nước ngoài không có kinh nghiệm cũng như bằng cấp về du lịch có thể làm chủ doanh nghiệp được không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 2 Luật Du lịch 2005 về phạm vi áp dụng như sau:

“Tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động du lịch trên lãnh thổ Việt Nam”.

Như vậy, Luật này áp dụng với cả người nước ngoài hoạt động du lịch trên lãnh thổ Việt Nam, Công ty lữ hành quốc tế cho phép người điều hành có thể là người nước ngoài.

Tuy nhiên, người điều hành của công ty kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phải là người đã có kinh nghiệm hoạt động trong dịch vụ lữ hành. Cụ thể như sau:

"Điều kiện kinh doanh lữ hành quốc tế:

  1. Có giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế do cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương cấp.
  2. Có phương án kinh doanh lữ hành; có chương trình du lịch cho khách du lịch quốc tế theo phạm vi kinh doanh được quy định tại khoản 1 Điều 47 của Luật này.
  3. Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế phải có thời gian ít nhất bốn năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành.
  4. Có ít nhất ba hướng dẫn viên được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế.
  5. Có tiền ký quỹ theo quy định của Chính phủ”. (Điều 46 Luật Du lịch 2005)

Như vậy, người điều hành phải có thời gian kinh nghiệm ít nhất 4 năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành.

Khi lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cũng phải thể hiện được kinh nghiệm của người điều hành. Hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế;

- Bản sao giấy đăng ký kinh doanh, phương án kinh doanh lữ hành, chương trình du lịch cho khách quốc tế, giấy tờ chứng minh thời gian hoạt động của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành, bản sao thẻ hướng dẫn viên và hợp đồng của hướng dẫn viên với doanh nghiệp lữ hành, giấy chứng nhận tiền ký quỹ.

Như vậy, chủ doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế có thể là người nước ngoài cũng bắt buộc phải có kinh nghiệm ít nhất 4 năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành và khi lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế bắt buộc phải có giấy tờ chứng minh thời gian hoạt động của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan