Photo: Luật sư SBLAW tiếp và làm việc với lãnh đạo hãng luật Gateway Law Corporation

Nội dung bài viết

Ngày 25/2/2016 tại SBLAW Hồ Chí Minh, luật sư Nguyễn Tiến Hoà và Phạm Duy Khương đã có buổi tiếp và làm việc với hãng luật Gateway Law Corporation.

Hai bên đã trao đổi các phương hướng hợp tác trong thời gian tới về lĩnh vực sở hữu tri tuệ và lĩnh vực nhượng quyền thương mại.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan