Luật sư Nguyễn Tiến Hoà giảng dạy tại Đại học Chulalongkorn Thái Lan

Nội dung bài viết

Nhận lời mời của khoa Luật, Đại học Chulalongkorn, Bangkok, Thailand, từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 3 năm 2016, luật sư Nguyễn Tiến Hoà, luật sư SBLAW sẽ có buổi chia sẻ về chủ đề thực tiễn kinh doanh, đầu tư và sở hữu trí tuệ tại Việt Nam.

Luật sư Nguyễn Tiến Hoà sẽ đề cập sâu đến những kinh nghiệm thực tiến trong các lính vực nêu trên trong quá trình hành nghề luật sư của mình tại SBLAW.

Đối tượng nghe là các học giả, nhà nghiên cứu và các sinh viên của Thái Lan, có quan tâm tới môi trường đầu tư tại Việt Nam.

Luật sư Nguyễn Tiến Hoà cũng là diễn giả của Đại học công nghệ Sài Gòn (Sài Gòn Tech) và Đại học Ngoại thương.

Hoạt động giảng dạy và chia sẻ kinh nghiệm là một trong những hoạt động thường xuyên của các luật sư SBLAW và chúng tôi coi đó là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan