Luật sư Nguyễn Tiến Hoà nhận giấy chứng nhận đầu tư cùng khách hàng, đây là một dự án có số vốn đầu tư lên tới 15 triệu USD tại Bình Dương.

Dự án của Nhật Bản thực hiện kho lạnh và do luật sư SBLAW tư vấn lập công ty.

IMG_2261

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn