Photo: Luật sư Nguyễn Tiến Hoà nhận giấy chứng nhận đầu tư cùng khách hàng

Nội dung bài viết

Luật sư Nguyễn Tiến Hoà nhận giấy chứng nhận đầu tư cùng khách hàng, đây là một dự án có số vốn đầu tư lên tới 15 triệu USD tại Bình Dương.

Dự án của Nhật Bản thực hiện kho lạnh và do luật sư SBLAW tư vấn lập công ty.

IMG_2261

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan