Chế độ hưu trí cho người lao động

Nội dung bài viết

Câu hỏi:Tôi là một nữ nhân viên, sinh ngày 19/2/1961, hiện công tác tại phòng hành chính của công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Đến ngày 19/2/2016 (đúng 3 tháng nữa), tôi tròn 55 tuổi là đủ tuổi nghỉ hưu trí theo qui định của Pháp luật Việt nam.

Để chuẩn bị tốt cho việc giải quyết thủ tục trước khi nghỉ, tôi xin hỏi như sau;

- Nếu không tính ngày phép, thì ngày nghỉ hưu của tôi sẽ bắt đầu từ ngày 19/2/2016 hay là làm việc hết ngày này?

- Luật sư có thể hướng dẫn cho tôi biết các giấy tờ thủ tục tôi cần phải nộp cho công ty và thời hạn phải nộp các giấy tờ này.

Luật sư trả lời:

1. Theo quy định hiện hành của Pháp luật Việt Nam, (Khoản 1 Điều 187 Bộ luật lao động 2012 và điểm b, Khoản 1 Điều 50, Luật bảo hiểm xã hội năm 2006) thì một trong các điều kiện hưởng chế độ hưu trí là nam từ đủ 60 tuổi trở lên và nữ từ đủ 55 tuổi trở lên. Đến ngày 19 tháng 2 năm 2016, người lao động sẽ đạt được điều kiện từ đủ 55 tuổi trở lên. Do vậy, thời hạn nghỉ hưu của người lao động này sẽ bắt đầu từ ngày 19 tháng 2 năm 2016.

2. Để được hưởng chế độ hưu trí, người lao động phải tiến hành nộp các giấy tờ sau:

a. Sổ bảo hiểm xã hội;

b. Quyết định nghỉ việc để được hưởng chế độ hưu trí do công ty ban hành (bản gốc)

c. Giấy đăng ký địa chỉ nơi cư trú khi nghỉ hưu, nơi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu. Người lao động phải lập giấy đăng ký địa chỉ nơi cư trú khi nghỉ hưu và nơi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu cho Công ty. Nếu người lao động không lập giấy đăng ký này thì bảo hiểm xã hội sẽ chi trả lương hưu và ấn định nơi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu theo thông tin địa chỉ do Công ty cung cấp.

Công ty sẽ phải nộp hồ sơ hưởng chế độ hưu trí cho Bảo hiểm xã hội chậm nhất trước thời hạn 30 ngày trước thời điểm người lao động được hưởng chế độ hưu trí. Trường hợp nộp chậm hơn thì phải có văn bản giải trình lý do chậm nộp.

Bạn có thể xem thêm trong Quyết định số 01/QĐ-BHXH ngày 03 tháng 01 năm 2014 về việc ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội để có thêm thông tin.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan