Bổ sung trường hợp kiểm tra đột xuất các hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam từ ngày 01/04/2022

Nội dung bài viết

 

Ngày 14/02/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BKHĐT hướng dẫn về công tác giám sát, đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Theo đó, trong Thông tư này đã bổ sung trường hợp kiểm tra đột xuất các hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Cụ thể, Điều 10 Thông tư này quy định 03 hình thức kiểm tra hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam như sau:

 

  • Kiểm tra định kỳ: được tiến hành trên cơ sở kế hoạch kiểm tra hàng năm được cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 4 Thông tư số 02/2022/TT-BKHĐT phê duyệt.
  • Kiểm tra đột xuất: được thực hiện theo từng vụ việc, trên cơ sở yêu cầu quản lý và tình hình thực tế hoặc trên cơ sở đề nghị, phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân về những vấn đề vướng mắc trong quá trình triển khai hoạt động đầu tư hoặc trong quá trình tổ chức thực hiện pháp luật, chính sách về đầu tư nước ngoài hoặc có dấu hiệu vi phạm trong hoạt động đầu tư của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và dự án có vốn đầu tư nước ngoài.
  • Kiểm tra chuyên ngành: được tiến hành theo quy định của pháp luật chuyên ngành và trên cơ sở yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành nhằm đánh giá tình hình thực hiện các quy định của pháp luật liên quan tới lĩnh vực quản lý theo thẩm quyền.

 

Như vậy, so với quy định tại Thông tư 09/2016/TT-BKHĐT, Thông tư này đã bổ sung trường hợp kiểm tra đột xuất hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam: “Có dấu hiệu vi phạm trong hoạt động đầu tư của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và dự án có vốn đầu tư nước ngoài”.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2022thay thế Thông tư số 09/2016/TT-BKHĐT.

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan